Art. L Image
32500DGF 3,8 jpg | png


BIO-ORIGIN ANTIVRIES

 • Een natuurlijk alternatief voor antivries op basis van glycol
 • Bevat geen glycol en ethanol en biedt een superieure, natuurlijke smering
 • Veiliger voor mensen, natuur en huisdieren
 • Voorkomt bevriezing van watersystemen in boten, campers, caravans, thuis of in het zwembad

  Gebruiksaanwijzing:

  1. Tap het gehele watersysteem zo volledig mogelijk af. Open de kranen voor warm en koud water en open alle overige afvoeropeningen. Blaas met perslucht zoveel mogelijk water uit het systeem.
  2. Tap de tank voor warm water af. Laat het ontluchtingskraantje na het aftappen open. Leg een omloopleiding voor de warmwatertank aan door de inlaat- en uitlaatleidingen los te koppelen en deze met fittingen of een slang en slangklemmen op elkaar aan te sluiten.
  3. Voeg antivries aan het drinkwatersysteem toe. NIET VERDUNNEN.
  4. Zet het systeem onder druk en schakel de watervergende pomp in.
  5. Open alle kranen, te beginnen met de verst verwijderde kraan, en laat de antivries stromen tot de gekleurde vloeistof zichtbaar wordt. Sluit vervolgens de afvoeropening.
  6. Herhaal stap 5 bij iedere afvoeropening voor zoet water.
  7. Spoel het toilet verschillende keren door om er zeker van te zijn dat het volledig is afgetapt. OPMERKING: Zorg er voor dat de opslagtank volledig is afgetapt.
  8. Activeer de pompklep verschillende malen om er zeker van te zijn dat het afvalwatersysteem voldoende antivries bevat voor bescherming.

BIO-ORIGIN FROSTSCHUTZ

 • Eine natürliche Alternative zu Frostschutzmitteln auf Glykolbasis
 • Enthält kein Glykol und Ethanol und bietet eine hervorragende natürliche Schmierung
 • Sicherer für Mensch, Natur und Haustiere
 • Verhindert das Einfrieren von Wassersystemen in Booten, Wohnmobilen, Wohnwagen, zu Hause oder im Pool

  Gebrauchsanleitung:
  1. Das gesamte Wassersystem möglichst vollständig ablassen. Warm und Kaltwasserhähne sowie alle anderen Auslasskanäle öffnen. Mit Hilfe von Druckluft das Wasser möglichst vollständig aus dem System entfernen.
  2. Warmwassertank entleeren. Lassen Sie den Ablasshahn nach dem Entleeren geöffnet. Legen Sie für den Warmwassertank eine Umleitung, indem Sie Zu- und Abfluss lösen und diese mit Verbindungselementen oder Schlauch und Schlauchschellen miteinander verbinden.
  3. Geben Sie Frostschutzmittel UNVERDÜNNT in das Trinkwassersystem.
  4. Bringen Sie das System auf Druck und schalten Sie die bedarfsgesteuerte Pumpe ein.
  5. Öffnen Sie alle Hähne, beginnend mit dem am weitesten entfernten Hahn, und lassen Sie das Frostschutzmittel fließen, bis die farbige Flüssigkeit erscheint. Schließen Sie danach den Zufluss.
  6. Wiederholen Sie Schritt 5 bei jedem Süßwasserauslass.
  7. Betätigen Sie mehrfach die Toilettenspülung, um sicher zu sein, dass diese vollständig abgelassen ist. HINWEIS: Achten Sie darauf, dass der Speichertank vollständig abgelassen ist.
  8. Aktivieren Sie mehrfach das Pumpenventil, um zu gewährleisten, dass das Abwassersystem genügend Frostschutzmittel für einen wirksamen Schutz enthält.

Gerelateerde producten/Verwandte Produkte: