Art.MLImage
92632100029,95jpg | png
92600378599,95jpg | png


MOTORONTKALKER

  • Verwijdert kalkaanslag in alle direct gekoelde inboardmotoren (natte uitlaat)
  • De motor loopt op een optimale bedrijfstemperatuur waardoor de prestaties efficiënter zijn
  • Tast rubberen pakkingen, afdichtingen, pompen, etc. niet aan

    Gebruiksaanwijzing: Voor gebruik waterfilter verwijderen en indien mogelijk ook de thermostaat. Sluit de kraan van de waterinlaat (wierbak) en start de motor zodat het aanwezige koelwater via de natte uitlaat kan wegspoelen. Motor uitzetten en product in de wierbak laten lopen. Mengverhouding: 1 liter Motorontkalker op 2 liter schoon water. Start nu de motor zodat de groenachtige vloeistof in het systeem wordt opgezogen. Zodra deze via de natte uitlaat het schip verlaat, motor uitzetten en 15-30 minuten laten inwerken. Start nu de motor om aanwezige vervuiling te laten wegspoelen. Probeer zoveel mogelijk losgekomen aanslag op te vangen. De natte uitlaat kan daardoor wat vies worden als gevolg van bijvoorbeeld kalkaanslag. Open de kraan van de waterinlaat en laat de motor nu enige tijd stationair lopen om het systeem goed door te spoelen. Vervang na behandeling altijd het waterfilter. Ter voorkoming van slijtage van de motor is jaarlijks ontkalken van het koelsysteem aan te raden.


MOTORENTKALKER

  • Entfernt Kalkablagerungen von allen Marine Motoren
  • Der Motor läuft bei optimaler Betriebstemperatur und die Motorleistung ist dadurch effizienter
  • Dichtungen oder Gummi Antriebsräder werden nicht angegriffen

    Gebrauchsanleitung: Vor Gebrauch Wasserfilter und wenn möglich auch Thermostat entfernen. Schließen Sie den Hahn des Wasserzulaufs (Klärtank) und starten Sie den Motor, sodass das vorhandene Kühlwasser über den nassen Auslass weggespült werden kann. Motor abstellen und Produkt in den Klärtank laufen lassen. Misschungsverhältnis: 1 Liter Motorentkalker auf 2 Liter sauberes Wasser. Starten Sie jetzt den Motor, sodass die grünliche Flüssigkeit in das System eingesaugt wird. Sobald diese das Schiff durch den nassen Auslass verlässt, Motor abstellen und 15-30 Minuten einwirken lassen. Starten Sie jetzt den Motor, um vorhandenen Schmutz ausspülen zu lassen. Versuchen Sie nach Möglichkeit, abgelöste Beläge aufzufangen. Dadurch kann der nasse Auslass infolge zum Beispiel Kalksteinablagerung etwas verschmutzen. Öffnen Sie den Hahn des Wasserzulaufs und lassen Sie den Motor jetzt eine Zeitlang leerlaufen, um das System gründlich durchzuspülen. Nach Behandlung immer Wasserfilter austauschen. Zur Vermeidung von Motorverschleiß ist eine jährliche Entkalkung des Kühlsystems zu empfehlen.