Art.MLImage
81242265017,95jpg | png

Teak Reiniger & Ontgrijzer

Speciaal ontwikkeld om oud, grijs en zwart geworden teak in één stap te transformeren. Reinigt teak; verwijdert vuil, vet en oude olie. Maakt teakhout klaar om te oliën. Ideaal voor gebruik op alle teakhout en fijne houtsoorten. Biologisch afbreekbare formule. Voor het beste resultaat kunt u nabehandelen met Star brite® Teakolie of Star brite® Teak Sealer om het herstelde hout te verduurzamen en te beschermen.

Gebruiksaanwijzing: Bij sterk verweerd, grijs of zwart teak, Star brite® Teak Reiniger & Ontgrijzer direct op droog hout aanbrengen. Bij licht verweerd teak, eerst het hout nat maken met water. Laat het product ongeveer 2-3 minuten op het oppervlak inwerken voordat u het schrobt. Voor een diepe reiniging, gebruik een harde borstel om het hout in de richting van de houtnerf te schrobben. Daarna grondig afspoelen met water. Bij extreem vervuild hout kan een tweede behandeling noodzakelijk zijn en moet ook krachtiger worden geschrobd.

Teak-Reiniger & -Entgrauer

Speziell entwickelt, um altes, fleckig gewordenes graues und schwarzes Teakholz in einem Schritt aufzuarbeiten. Reinigt Teak; entfernt Schmutz, Fett und altes Öl. Bereitet das Teak fürs Einölen vor. Ideal für die Verwendung auf allen Teak- und Edelhölzern. Biologisch abbaubare Formel. Für die besten Ergebnisse sollten Sie Star brite® Teak-Öl oder Star brite® Teak-Versiegler verwenden, um das restaurierte Holz zu erhalten und zu schützen.

Gebrauchsanleitung: Bei stark verwittertem, grauem oder schwarzem Teakholz, Star brite® Teak-Reiniger & -Entgrauer direkt auf das trockene Holz auftragen. Bei leicht verwittertem Teak das Holz zuerst mit Wasser anfeuchten. Das Produkt vor dem Abreiben ca. 2-3 Minuten auf die Oberfläche einwirken lassen. Mit einer harten Reinigungsbürste in Richtung Holzmaserung schrubben und intensiv reinigen, bevor Sie das Holz gründlich mit Wasser abspülen. Stark verschmutztes Holz kann eine zweite Anwendung und ein kräftigeres Schrubben erfordern.

Gerelateerde producten/Verwandte Produkte: